Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

FALK

Vi har et spennende samarbeid med Spesialistbedriften om å utvikle et fag for elever med Asperger syndrom: FALK = fordypning i arbeidslivskompetanse.

I FALK-faget får elever med Asperger syndrom kompetanseheving innen diagnosespesifikke utfordringer, slik at de skal få økt mulighet for deltakelse i arbeidslivet etter endt utdanning. Fokuset i undervisningen er  i stor grad på å bli bevisst disse utfordringene, og finne strategier for å håndtere dem. Gjennom å bli tryggere i håndteringen av ulike sosiale situasjoner, er målet at elevene skal få redusert stressnivå, og samtidig øke kvaliteten i mellommenneskelige relasjoner. Målet er derfor ikke bare økt mulighet for yrkesdeltakelse, men en generell økning i livskvalitet. Andre viktige mål i faget å lære bruken, og se nytten av, digitale hjelpemidler til planlegging og organisering av hverdagen. Vi jobber også med å øke bevissthet rundt egen helse gjennom fokus på kost og fysisk aktivitet. Elevene får individuelle karriereveiledningssamtaler, som skal være til hjelp i planlegging av videre utdanning og yrkesliv. Undervisningen foregår for det meste i gruppe, der vi reflekterer, diskuterer og hjelper hverandre for å oppnå disse målene. Faget gjennomføres i samarbeid med Spesialistbedriften AS (http://www.spesialistbedriften.no/).